бизнес портал Globalmarket
Поиск
   
ИМПОРТ / ЭКСПОРТ |  Зарегистрироваться |  Зарегистрировать предприятие |  Добавить новость
Добавить объявление |  Зарегистрировать сайт
Добавить товар или услугу |  Добавить заявку на спрос
Добавить резюме |  Добавить вакансию |  Помощь
ГлавнаяСправочникиКВЕД

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою системи національних класифікаторів. КВЕД розроблено на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. № 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики". Розроблення КВЕД здійснено на базі міжнародної статистичної класифікації видів діяльності Європейського Союзу – Nomenсlature of Aсtivities European Community (NACE, Rev.1, mod.7).

Метою розроблення другої редакції КВЕД є приведення її у відповідність до нової редакції базової міжнародної статистичної класифікації видів діяльності NACE (Rev.1.1 – 2002 р.) та перегляд певних позицій національного рівня класифікації.

На міжнародному рівні перегрупування класифікаційних позицій здійснено у восьми розділах класифікації, а саме:

  • розгрупування позицій класифікації у 29, 40, 72, 74 та 90 розділах;

  • перекодування всіх класів групи 51.6 у групу 51.8 з подальшим утворенням 2-х нових класів на базі класу 51.64;

  • згрупування позицій у 27 та 55 розділах.

Зміни до КВЕД на міжнародному рівні, головним чином, стосуються методологічного супроводження класифікації: надано коментарі щодо віднесення видів діяльності до певних секцій, підсекцій, розділів та основних принципів утворення включених до них класифікаційних позицій, уточнено пояснення до позицій. У семи розділах класифікації (27, 29, 40, 51, 55, 72, 74) здійснено перегрупування позицій. Розгрупування позицій 90 розділу на міжнародному рівні співпало з вже існуючими позиціями на національному рівні КВЕД. Також утворено два нових розділи – 96 та 97 з метою задоволення потреб соціальної статистики щодо класифікації недиференційованої діяльності домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання. Розділи 96 та 97 не призначені для застосування у статистиці підприємств та статистичних реєстрах.

Під час розроблення другої редакції КВЕД було переглянуто доцільність та методологічну обґрунтованість утворення національного рівня КВЕД. В основу перегляду національного рівня класифікації, крім методологічних аспектів, було покладено аналіз даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) щодо кількості об’єктів за видами економічної діяльності, а також практичний досвід впровадження КВЕД.

Крім того, до другої редакції КВЕД включено європейську регламентну частину класифікації видів діяльності – терміни та визначення, які використовуються в контексті класифікації, правила визначення та зміни основного виду економічної діяльності тощо. Регламентна частина класифікації забезпечує застосування єдиної термінології, типів статистичних одиниць, правил та порядку визначення основного виду діяльності, що є передумовою зіставності та узгодженості національної статистики зі статистикою країн світового співтовариства та сприяє процесу інтеграції України до Європейського Союзу.

За методологічними засадами, принципами побудови та призначенням КВЕД є статистичною класифікацією, створеною як інструментарій для систематизації та групування економічної та соціальної інформації у стандартний формат, який дає змогу обробляти та аналізувати значні обсяги інформації.

У разі використання статистичних класифікацій з метою адміністративного управління, треба враховувати це їхнє первісне та переважне призначення, оскільки тип використовуваних одиниць, порядок визначення та зміни основного виду економічної діяльності, принципи побудови цих класифікацій тісно пов’язані з метою статистичної діяльності.

Код виду діяльності є одним з основних показників стратифікації статистичної сукупності для організації суцільних та вибіркових статистичних спостережень і основним його призначенням є забезпечення:

- статистичного обліку підприємств і організацій за видами економічної діяльності у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- проведення статистичних обстежень економічної діяльності та аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання міжгалузевого балансу виробництва і розподілу товарів та послуг відповідно до системи національних рахунків);

- зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною шляхом застосування єдиної статистичної термінології, статистичних одиниць та принципів визначення та зміни видів економічної діяльності підприємств та організацій.

Об’єктами класифікації в КВЕД є види економічної діяльності статистичних одиниць (юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців тощо), які на вищих рівнях класифікації групуються у галузі.

У Господарському кодексі України та статистичних класифікаціях термін “галузь” визначається як діяльність сукупності виробничих (статистичних) одиниць, що беруть участь у переважно однакових або подібних видах економічної діяльності.

Користуючись терміном "галузь", треба враховувати, що подібність видів діяльності не є чітко визначеною категорією і для різних цілей може розглядатись як в більш загальному, так і в конкретному контексті. Так, наприклад, цілком правомірно розглядати як галузі економіки у загальному контексті сільське господарство та промисловість. В той же час, зважаючи на ознаку подібності здійснюваних видів діяльності, металургійне виробництво, вугільна промисловість чи виробництво харчових продуктів мають підстави також розглядатись, як окремі галузі економіки.

У КВЕД найбільш узагальнені групування видів діяльності на рівні секцій (у сфері промисловості – на рівні підсекцій) дозволяє виділити основні галузі економіки. Однак, деякі галузі можуть бути виділені і на менш агрегованих рівнях класифікації. Наприклад, секція І “Діяльність транспорту та зв’язку” об’єднує дві галузі – транспорт та зв’язок, які можна виокремити тільки на рівні розділів, а у розділі 92 “Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг” діяльність у сфері культури від сфери спорту можна виокремити на рівні груп.

КВЕД побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні позначення секцій та підсекцій використовуються як рубрикатор та не використовуються при кодуванні. Подальша деталізація секцій та підсекцій КВЕД – розділ, група, клас, підклас – позначається цифровими кодами.

Загальне кодове позначення об’єктів КВЕД має таку структуру:


Y YY

ХХ. ХХ. Х


Де

Y

- секція (літери латинської абетки від А до Q)


YY

- підсекція (є тільки у секціях “С” та “D” )


ХХ

- розділ


ХХ.Х

- група


ХХ.ХХ

- клас


ХХ.ХХ.Х

- підклас


Структура КВЕД на рівні Y YY XX (розділ) відповідає міжнародній класифікації ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev. 3.1), прийнятій Статистичною комісією Організації Об’єднаних Націй.

Структура КВЕД на рівні Y YY XX.ХХ (клас) відповідає класифікації Європейського Союзу NACE (Rev. 1.1 – 2002 р.).

Національний рівень КВЕД Y YY XX.ХХ.Х (підклас) утворено шляхом деталізації класів NACE.

Код КВЕД містить крапки після другого та четвертого знаків, які відокремлюють відповідні рівні класифікації – світовий, європейський та національний.Секція Підсекція Код Назва
 
A Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
A 01 Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги
A 01.1 Рослинництво
A 01.11 Вирощування зернових та технічних культур
A 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур
     
A 01.12 Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників
A 01.12.0 Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників
A 01.13 Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів
A 01.13.0 Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів
A 01.2 Тваринництво
A 01.21 Розведення великої рогатої худоби
A 01.21.0 Розведення великої рогатої худоби
A 01.22 Розведення овець, кіз, коней
A 01.22.0 Розведення овець, кіз, коней
A 01.23 Розведення свиней
A 01.23.0 Розведення свиней
A 01.24 Розведення птиці
A 01.24.0 Розведення птиці
A 01.25 Розведення інших тварин
A 01.25.0 Розведення інших тварин
A 01.3 Змішане сільське господарство
A 01.30 Змішане сільське господарство
A 01.30.0 Змішане сільське господарство
A 01.4 Надання послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту
A 01.41 Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту
A 01.41.0 Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту
A 01.42 Надання послуг у тваринництві
A 01.42.0 Надання послуг у тваринництві
A 01.5 Мисливство
A 01.50 Мисливство
A 01.50.0 Мисливство
A 02 Лісове господарство та пов'язані з ним послуги
A 02.0 Лісове господарство та пов'язані з ним послуги
A 02.01 Лісівництво, лісове господарство
A 02.01.1 Лісівництво та лісозаготівлі
A 02.01.2 Одержання продукції лісового господарства
A 02.02 Надання послуг у лісовому господарстві
A 02.02.0 Надання послуг у лісовому господарстві
 
B Рибальство, рибництво
B 05 Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги
B 05.0 Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги
B 05.01 Рибальство; надання послуг у рибальстві
B 05.01.0 Рибальство; надання послуг у рибальстві
B 05.02 Рибництво; надання послуг у рибництві
B 05.02.0 Рибництво; надання послуг у рибництві
 
C Добувна промисловість
C A Добування паливно-енергетичних корисних копалин
C A 10 Добування вугілля, лігніту і торфу
C A 10.1 Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля
C A 10.10 Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля
C A 10.10.1 Добування та збагачення кам'яного вугілля
C A 10.10.3 Агломерація кам'яного вугілля
C A 10.2 Добування, збагачення та агломерація лігніту
C A 10.20 Добування, збагачення та агломерація лігніту
C A 10.20.1 Добування та збагачення лігніту
C A 10.20.2 Агломерація лігніту
C A 10.3 Добування та агломерація торфу
C A 10.30 Добування та агломерація торфу
C A 10.30.0 Добування та агломерація торфу
C A 11 Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги
C A 11.1 Добування сирої нафти та природного газу
C A 11.10 Добування сирої нафти та природного газу
C A 11.10.1 Добування нафти
C A 11.10.2 Добування природного газу
C A 11.10.4 Добування бітумінозних сланців та пісковику
C A 11.2 Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу
C A 11.20 Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу
C A 11.20.0 Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу
C A 12 Добування уранової та торієвої руд
C A 12.0 Добування уранової та торієвої руд
C A 12.00 Добування уранової та торієвої руд
C A 12.00.0 Добування уранової та торієвої руд
C B Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних
C B 13 Добування металевих руд
C B 13.1 Добування залізних руд
C B 13.10 Добування залізних руд
C B 13.10.0 Добування залізних руд
C B 13.2 Добування руд кольорових металів
C B 13.20 Добування руд кольорових металів
C B 13.20.0 Добування руд кольорових металів
C B 14 Інші галузі добувної промисловості
C B 14.1 Добування каменю
C B 14.11 Добування декоративного та будівельного каменю
C B 14.11.0 Добування декоративного та будівельного каменю
C B 14.12 Добування вапняку, гіпсу та крейди
C B 14.12.0 Добування вапняку, гіпсу та крейди
C B 14.13 Добування глинистого сланцю
C B 14.13.0 Добування глинистого сланцю
C B 14.2 Добування піску та глини
C B 14.21 Добування піску та гравію
C B 14.21.0 Добування піску та гравію
C B 14.22 Добування глини та каоліну
C B 14.22.0 Добування глини та каоліну
C B 14.3 Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив
C B 14.30 Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив
C B 14.30.0 Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив
C B 14.4 Добування та виробництво солі
C B 14.40 Добування та виробництво солі
C B 14.40.0 Добування та виробництво солі
C B 14.5 Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань
C B 14.50 Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань
C B 14.50.0 Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань
 
D Переробна промисловість
D A Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
D A 15 Виробництво харчових продуктів, напоїв
D A 15.1 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
D A 15.11 Виробництво м'яса
D A 15.11.0 Виробництво м'яса
D A 15.12 Виробництво м'яса свійської птиці та кролів
D A 15.12.0 Виробництво м'яса свійської птиці та кролів
D A 15.13 Виробництво м'ясних продуктів
D A 15.13.0 Виробництво м'ясних продуктів
D A 15.2 Виробництво рибних продуктів
D A 15.20 Виробництво рибних продуктів
D A 15.20.0 Виробництво рибних продуктів
D A 15.3 Перероблення та консервування овочів та фруктів
D A 15.31 Перероблення та консервування картоплі
D A 15.31.0 Перероблення та консервування картоплі
D A 15.32 Виробництво фруктових та овочевих соків
D A 15.32.0 Виробництво фруктових та овочевих соків
D A 15.33 Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань
D A 15.33.0 Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань
D A 15.4 Виробництво олії та тваринних жирів
D A 15.41 Виробництво нерафінованих олії та жирів
D A 15.41.0 Виробництво нерафінованих олії та жирів
D A 15.42 Виробництво рафінованих олії та жирів
D A 15.42.0 Виробництво рафінованих олії та жирів
D A 15.43 Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів
D A 15.43.0 Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів
D A 15.5 Виробництво молочних продуктів та морозива
D A 15.51 Перероблення молока та виробництво сиру
D A 15.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру
D A 15.52 Виробництво морозива
D A 15.52.0 Виробництво морозива
D A 15.6 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів
D A 15.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
D A 15.61.0 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
D A 15.62 Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів
D A 15.62.0 Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів
D A 15.7 Виробництво готових кормів для тварин
D A 15.71 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
D A 15.71.0 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
D A 15.72 Виробництво готових кормів для домашніх тварин
D A 15.72.0 Виробництво готових кормів для домашніх тварин
D A 15.8 Виробництво інших харчових продуктів
D A 15.81 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
D A 15.81.0 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
D A 15.82 Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання
D A 15.82.0 Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання
D A 15.83 Виробництво цукру
D A 15.83.0 Виробництво цукру
D A 15.84 Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів
D A 15.84.0 Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів
D A 15.85 Виробництво макаронних виробів
D A 15.85.0 Виробництво макаронних виробів
D A 15.86 Виробництво чаю та кави
D A 15.86.0 Виробництво чаю та кави
D A 15.87 Виробництво прянощів та приправ
D A 15.87.0 Виробництво прянощів та приправ
D A 15.88 Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів
D A 15.88.0 Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів
D A 15.89 Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань
D A 15.89.0 Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань
D A 15.9 Виробництво напоїв
D A 15.91 Виробництво дистильованих алкогольних напоїв
D A 15.91.0 Виробництво дистильованих алкогольних напоїв
D A 15.92 Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів
D A 15.92.0 Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів
D A 15.93 Виробництво виноградних вин
D A 15.93.0 Виробництво виноградних вин
D A 15.94 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин
D A 15.94.0 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин
D A 15.95 Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів
D A 15.95.0 Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів
D A 15.96 Виробництво пива
D A 15.96.0 Виробництво пива
D A 15.97 Виробництво солоду
D A 15.97.0 Виробництво солоду
D A 15.98 Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв
D A 15.98.0 Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв
D A 16 Виробництво тютюнових виробів
D A 16.0 Виробництво тютюнових виробів
D A 16.00 Виробництво тютюнових виробів
D A 16.00.0 Виробництво тютюнових виробів
D B Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра
D B 17 Текстильне виробництво
D B 17.1 Прядіння текстильних волокон
D B 17.11 Прядіння бавовняних волокон
D B 17.11.0 Прядіння бавовняних волокон
D B 17.12 Кардне прядіння вовняних волокон
D B 17.12.0 Кардне прядіння вовняних волокон
D B 17.13 Камвольне прядіння вовняних волокон
D B 17.13.0 Камвольне прядіння вовняних волокон
D B 17.14 Прядіння лляних волокон
D B 17.14.0 Прядіння лляних волокон
D B 17.15 Прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон
D B 17.15.0 Прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон
D B 17.16 Виробництво швацьких ниток
D B 17.16.0 Виробництво швацьких ниток
D B 17.17 Підготовка та прядіння інших текстильних волокон
D B 17.17.0 Підготовка та прядіння інших текстильних волокон
D B 17.2 Ткацьке виробництво
D B 17.21 Виробництво бавовняних тканин
D B 17.21.0 Виробництво бавовняних тканин
D B 17.22 Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння
D B 17.22.0 Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння
D B 17.23 Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння
D B 17.23.0 Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння
D B 17.24 Виробництво шовкових тканин
D B 17.24.0 Виробництво шовкових тканин
D B 17.25 Виробництво інших текстильних тканин
D B 17.25.0 Виробництво інших текстильних тканин
D B 17.3 Оздоблення тканин та текстильних виробів
D B 17.30 Оздоблення тканин та текстильних виробів
D B 17.30.0 Оздоблення тканин та текстильних виробів
D B 17.4 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
D B 17.40 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
D B 17.40.0 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
D B 17.5 Виробництво інших текстильних виробів
D B 17.51 Виробництво килимів та килимових виробів
D B 17.51.0 Виробництво килимів та килимових виробів
D B 17.52 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток
D B 17.52.0 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток
D B 17.53 Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них
D B 17.53.0 Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них
D B 17.54 Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань
D B 17.54.0 Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань
D B 17.6 Виробництво трикотажного полотна
D B 17.60 Виробництво трикотажного полотна
D B 17.60.0 Виробництво трикотажного полотна
D B 17.7 Виробництво трикотажних виробів
D B 17.71 Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів
D B 17.71.0 Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів
D B 17.72 Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів
D B 17.72.0 Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів
D B 18 Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра
D B 18.1 Виробництво одягу зі шкіри
D B 18.10 Виробництво одягу зі шкіри
D B 18.10.0 Виробництво одягу зі шкіри
D B 18.2 Виробництво одягу з текстилю
D B 18.21 Виробництво робочого одягу
D B 18.21.0 Виробництво робочого одягу
D B 18.22 Виробництво верхнього одягу
D B 18.22.0 Виробництво верхнього одягу
D B 18.23 Виробництво спіднього одягу
D B 18.23.0 Виробництво спіднього одягу
D B 18.24 Виробництво іншого одягу та аксесуарів
D B 18.24.0 Виробництво іншого одягу та аксесуарів
D B 18.3 Виробництво хутра та виробів з хутра
D B 18.30 Виробництво хутра та виробів з хутра
D B 18.30.0 Виробництво хутра та виробів з хутра
D C Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
D C 19 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
D C 19.1 Виробництво шкіри
D C 19.10 Виробництво шкіри
D C 19.10.0 Виробництво шкіри
D C 19.2 Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів
D C 19.20 Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів
D C 19.20.0 Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів
D C 19.3 Виробництво взуття
D C 19.30 Виробництво взуття
D C 19.30.0 Виробництво взуття
D D Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
D D 20 Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
D D 20.1 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
D D 20.10 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
D D 20.10.0 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
D D 20.2 Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
D D 20.20 Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
D D 20.20.0 Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
D D 20.3 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів
D D 20.30 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів
D D 20.30.0 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів
D D 20.4 Виробництво дерев'яної тари
D D 20.40 Виробництво дерев'яної тари
D D 20.40.0 Виробництво дерев'яної тари
D D 20.5 Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння
D D 20.51 Виробництво інших виробів з деревини
D D 20.51.0 Виробництво інших виробів з деревини
D D 20.52 Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння
D D 20.52.0 Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння
D E Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
D E 21 Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них
D E 21.1 Виробництво паперової маси, паперу та картону
D E 21.11 Виробництво паперової маси
D E 21.11.0 Виробництво паперової маси
D E 21.12 Виробництво паперу та картону
D E 21.12.0 Виробництво паперу та картону
D E 21.2 Виробництво виробів з паперу та картону
D E 21.21 Виробництво ґофрованого картону, паперової та картонної тари
D E 21.21.0 Виробництво ґофрованого картону, паперової та картонної тари
D E 21.22 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення
D E 21.22.0 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення
D E 21.23 Виробництво паперових канцелярських виробів
D E 21.23.0 Виробництво паперових канцелярських виробів
D E 21.24 Виробництво шпалер
D E 21.24.0 Виробництво шпалер
D E 21.25 Виробництво інших виробів з паперу та картону
D E 21.25.0 Виробництво інших виробів з паперу та картону
D E 22 Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації
D E 22.1 Видавнича діяльність
D E 22.11 Видання книг
D E 22.11.0 Видання книг
D E 22.12 Видання газет
D E 22.12.0 Видання газет
D E 22.13 Видання журналів та періодичних публікацій
D E 22.13.0 Видання журналів та періодичних публікацій
D E 22.14 Видання звукозаписів
D E 22.14.0 Видання звукозаписів
D E 22.15 Інші види видавничої діяльності
D E 22.15.0 Інші види видавничої діяльності
D E 22.2 Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги
D E 22.21 Друкування газет
D E 22.21.0 Друкування газет
D E 22.22 Інша поліграфічна діяльність
D E 22.22.0 Інша поліграфічна діяльність
D E 22.23 Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність
D E 22.23.0 Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність
D E 22.24 Виготовлення друкованих форм
D E 22.24.0 Виготовлення друкованих форм
D E 22.25 Надання інших послуг у поліграфічній діяльності
D E 22.25.0 Надання інших послуг у поліграфічній діяльності
D E 22.3 Тиражування записаних носіїв інформації
D E 22.31 Тиражування звукозаписів
D E 22.31.0 Тиражування звукозаписів
D E 22.32 Тиражування відеозаписів
D E 22.32.0 Тиражування відеозаписів
D E 22.33 Тиражування програмного забезпечення
D E 22.33.0 Тиражування програмного забезпечення
D F Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів
D F 23 Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів
D F 23.1 Виробництво коксу
D F 23.10 Виробництво коксу
D F 23.10.0 Виробництво коксу
D F 23.2 Виробництво продуктів нафтоперероблення
D F 23.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення
D F 23.20.0 Виробництво продуктів нафтоперероблення
D F 23.3 Виробництво ядерних матеріалів
D F 23.30 Виробництво ядерних матеріалів
D F 23.30.0 Виробництво ядерних матеріалів
D G Хімічне виробництво
D G 24 Хімічне виробництво
D G 24.1 Виробництво основної хімічної продукції
D G 24.11 Виробництво промислових газів
D G 24.11.0 Виробництво промислових газів
D G 24.12 Виробництво барвників та пігментів
D G 24.12.0 Виробництво барвників та пігментів
D G 24.13 Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції
D G 24.13.0 Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції
D G 24.14 Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції
D G 24.14.0 Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції
D G 24.15 Виробництво добрив та азотних сполук
D G 24.15.0 Виробництво добрив та азотних сполук
D G 24.16 Виробництво пластмас у первинних формах
D G 24.16.0 Виробництво пластмас у первинних формах
D G 24.17 Виробництво синтетичного каучуку
D G 24.17.0 Виробництво синтетичного каучуку
D G 24.2 Виробництво агрохімічної продукції
D G 24.20 Виробництво агрохімічної продукції
D G 24.20.0 Виробництво агрохімічної продукції
D G 24.3 Виробництво лаків та фарб
D G 24.30 Виробництво лаків та фарб
D G 24.30.0 Виробництво лаків та фарб
D G 24.4 Фармацевтичне виробництво
D G 24.41 Виробництво основних фармацевтичних продуктів
D G 24.41.0 Виробництво основних фармацевтичних продуктів
D G 24.42 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
D G 24.42.0 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
D G 24.5 Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів
D G 24.51 Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування
D G 24.51.0 Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування
D G 24.52 Виробництво парфумерних та косметичних засобів
D G 24.52.0 Виробництво парфумерних та косметичних засобів
D G 24.6 Виробництво іншої хімічної продукції
D G 24.61 Виробництво вибухових речовин
D G 24.61.0 Виробництво вибухових речовин
D G 24.62 Виробництво клею та желатину
D G 24.62.0 Виробництво клею та желатину
D G 24.63 Виробництво ефірних олій
D G 24.63.0 Виробництво ефірних олій
D G 24.64 Виробництво фотоматеріалів
D G 24.64.0 Виробництво фотоматеріалів
D G 24.65 Виробництво електронних носіїв даних
D G 24.65.0 Виробництво електронних носіїв даних
D G 24.66 Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей
D G 24.66.0 Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей
D G 24.7 Виробництво штучних та синтетичних волокон
D G 24.70 Виробництво штучних та синтетичних волокон
D G 24.70.0 Виробництво штучних та синтетичних волокон
D H Виробництво ґумових та пластмасових виробів
D H 25 Виробництво ґумових та пластмасових виробів
D H 25.1 Виробництво ґумових виробів
D H 25.11 Виробництво ґумових шин, покришок та камер
D H 25.11.0 Виробництво ґумових шин, покришок та камер
D H 25.12 Відновлення протектора ґумових шин та покришок
D H 25.12.0 Відновлення протектора ґумових шин та покришок
D H 25.13 Виробництво інших ґумових виробів
D H 25.13.0 Виробництво інших ґумових виробів
D H 25.2 Виробництво пластмасових виробів
D H 25.21 Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас
D H 25.21.0 Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас
D H 25.22 Виробництво тари з пластмас
D H 25.22.0 Виробництво тари з пластмас
D H 25.23 Виробництво будівельних виробів з пластмас
D H 25.23.0 Виробництво будівельних виробів з пластмас
D H 25.24 Виробництво інших виробів з пластмас
D H 25.24.0 Виробництво інших виробів з пластмас
D I Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
D I 26 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
D I 26.1 Виробництво скла та виробів зі скла
D I 26.11 Виробництво листового скла
D I 26.11.0 Виробництво листового скла
D I 26.12 Формування та оброблення листового скла
D I 26.12.0 Формування та оброблення листового скла
D I 26.13 Виробництво ємностей зі скла
D I 26.13.0 Виробництво ємностей зі скла
D I 26.14 Виробництво скловолокна
D I 26.14.0 Виробництво скловолокна
D I 26.15 Виробництво та оброблення інших скляних виробів
D I 26.15.0 Виробництво та оброблення інших скляних виробів
D I 26.2 Виробництво керамічних виробів не для будівництва
D I 26.21 Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів
D I 26.21.0 Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів
D I 26.22 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів
D I 26.22.0 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів
D I 26.23 Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури
D I 26.23.0 Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури
D I 26.24 Виробництво інших технічних керамічних виробів
D I 26.24.0 Виробництво інших технічних керамічних виробів
D I 26.25 Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, не віднесених до інших групувань
D I 26.25.0 Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, не віднесених до інших групувань
D I 26.26 Виробництво вогнетривких керамічних виробів
D I 26.26.0 Виробництво вогнетривких керамічних виробів
D I 26.3 Виробництво керамічних плиток та плит
D I 26.30 Виробництво керамічних плиток та плит
D I 26.30.0 Виробництво керамічних плиток та плит
D I 26.4 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
D I 26.40 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
D I 26.40.0 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
D I 26.5 Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей
D I 26.51 Виробництво цементу
D I 26.51.0 Виробництво цементу
D I 26.52 Виробництво вапна
D I 26.52.0 Виробництво вапна
D I 26.53 Виробництво гіпсових сумішей
D I 26.53.0 Виробництво гіпсових сумішей
D I 26.6 Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу
D I 26.61 Виробництво виробів з бетону для будівництва
D I 26.61.0 Виробництво виробів з бетону для будівництва
D I 26.62 Виробництво виробів з гіпсу для будівництва
D I 26.62.0 Виробництво виробів з гіпсу для будівництва
D I 26.63 Виробництво готових для використання бетонних сумішей
D I 26.63.0 Виробництво готових для використання бетонних сумішей
D I 26.64 Виробництво сухих будівельних сумішей
D I 26.64.0 Виробництво сухих будівельних сумішей
D I 26.65 Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу
D I 26.65.0 Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу
D I 26.66 Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу
D I 26.66.0 Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу
D I 26.7 Оброблення декоративного та будівельного каменю
D I 26.70 Оброблення декоративного та будівельного каменю
D I 26.70.0 Оброблення декоративного та будівельного каменю
D I 26.8 Виробництво різної неметалевої мінеральної продукції
D I 26.81 Виробництво абразивних виробів
D I 26.81.0 Виробництво абразивних виробів
D I 26.82 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших групувань
D I 26.82.0 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших групувань
D J Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
D J 27 Металургійне виробництво
D J 27.1 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
D J 27.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
D J 27.10.0 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
D J 27.2 Виробництво труб
D J 27.21 Виробництво труб та фітингів для труб з чавуну
D J 27.21.0 Виробництво труб та фітингів для труб з чавуну
D J 27.22 Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі
D J 27.22.0 Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі
D J 27.3 Інші види первинного оброблення сталі
D J 27.31 Холодне волочіння
D J 27.31.0 Холодне волочіння
D J 27.32 Холодний прокат штаби
D J 27.32.0 Холодний прокат штаби
D J 27.33 Холодне штампування та гнуття
D J 27.33.0 Холодне штампування та гнуття
D J 27.34 Виробництво дроту
D J 27.34.0 Виробництво дроту
D J 27.4 Виробництво кольорових металів
D J 27.41 Виробництво дорогоцінних металів
D J 27.41.0 Виробництво дорогоцінних металів
D J 27.42 Виробництво алюмінію
D J 27.42.0 Виробництво алюмінію
D J 27.43 Виробництво свинцю, цинку та олова
D J 27.43.0 Виробництво свинцю, цинку та олова
D J 27.44 Виробництво міді
D J 27.44.0 Виробництво міді
D J 27.45 Виробництво інших кольорових металів
D J 27.45.0 Виробництво інших кольорових металів
D J 27.5 Лиття металів
D J 27.51 Лиття чавуну
D J 27.51.0 Лиття чавуну
D J 27.52 Лиття сталі
D J 27.52.0 Лиття сталі
D J 27.53 Лиття легких кольорових металів
D J 27.53.0 Лиття легких кольорових металів
D J 27.54 Лиття інших кольорових металів
D J 27.54.0 Лиття інших кольорових металів
D J 28 Виробництво готових металевих виробів
D J 28.1 Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів
D J 28.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій
D J 28.11.0 Виробництво будівельних металевих конструкцій
D J 28.12 Виробництво будівельних металевих виробів
D J 28.12.0 Виробництво будівельних металевих виробів
D J 28.2 Виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів центрального опалення
D J 28.21 Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів
D J 28.21.0 Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів
D J 28.22 Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення
D J 28.22.0 Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення
D J 28.3 Виробництво парових котлів
D J 28.30 Виробництво парових котлів
D J 28.30.0 Виробництво парових котлів
D J 28.4 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
D J 28.40 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
D J 28.40.0 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
D J 28.5 Оброблення металів
D J 28.51 Оброблення та нанесення покриттів на метали
D J 28.51.0 Оброблення та нанесення покриттів на метали
D J 28.52 Загальні механічні операції
D J 28.52.0 Загальні механічні операції
D J 28.6 Виробництво ножових виробів, інструменту та залізних виробів
D J 28.61 Виробництво ножових виробів
D J 28.61.0 Виробництво ножових виробів
D J 28.62 Виробництво інструментів
D J 28.62.0 Виробництво інструментів
D J 28.63 Виробництво замків
D J 28.63.0 Виробництво замків
D J 28.7 Виробництво інших готових металевих виробів
D J 28.71 Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей
D J 28.71.0 Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей
D J 28.72 Виробництво паковань з легких металів
D J 28.72.0 Виробництво паковань з легких металів
D J 28.73 Виробництво виробів з дроту
D J 28.73.0 Виробництво виробів з дроту
D J 28.74 Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин
D J 28.74.0 Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин
D J 28.75 Виготовлення інших готових металевих виробів
D J 28.75.0 Виготовлення інших готових металевих виробів
D K Виробництво машин та устатковання
D K 29 Виробництво машин та устатковання
D K 29.1 Виробництво механічного устатковання
D K 29.11 Виробництво двигунів та турбін
D K 29.11.1 Виробництво двигунів та турбін
D K 29.11.3 Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін
D K 29.11.4 Монтаж двигунів та турбін
D K 29.12 Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем
D K 29.12.1 Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем
D K 29.12.2 Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем
D K 29.12.3 Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем
D K 29.13 Виробництво кранів і клапанів
D K 29.13.0 Виробництво кранів і клапанів
D K 29.14 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів
D K 29.14.0 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів
D K 29.2 Виробництво машин та устатковання загального призначення
D K 29.21 Виробництво печей та пічних пальників
D K 29.21.0 Виробництво печей та пічних пальників
D K 29.22 Виробництва підіймально-транспортного устатковання
D K 29.22.1 Виробництва підіймально-транспортного устатковання
D K 29.22.2 Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устатковання
D K 29.23 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання
D K 29.23.0 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання
D K 29.24 Виробництво інших машин та устатковання загального призначення
D K 29.24.1 Виробництво інших машин та устатковання загального призначення
D K 29.24.3 Монтаж інших машин та устатковання загального призначення
D K 29.24.4 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання загального призначення
D K 29.3 Виробництво машин та устатковання для сільського та лісового господарства
D K 29.31 Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства
D K 29.31.0 Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства
D K 29.32 Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства
D K 29.32.1 Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства
D K 29.32.4 Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства
D K 29.4 Виробництво верстатів
D K 29.41 Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів
D K 29.41.0 Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів
D K 29.42 Виробництво верстатів для оброблення металу
D K 29.42.0 Виробництво верстатів для оброблення металу
D K 29.43 Виробництво інших верстатів
D K 29.43.1 Виробництво інших верстатів
D K 29.43.2 Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів
D K 29.5 Виробництво інших машин та устатковання спеціального призначення
D K 29.51 Виробництво машин та устатковання для металургії
D K 29.51.1 Виробництво машин та устатковання для металургії
D K 29.51.2 Монтаж машин та устатковання для металургії
D K 29.51.3 Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для металургії
D K 29.52 Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва
D K 29.52.1 Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва
D K 29.52.3 Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва
D K 29.52.4 Монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва
D K 29.53 Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів
D K 29.53.1 Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів
D K 29.53.2 Монтаж машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів
D K 29.53.3 Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів
D K 29.54 Виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів
D K 29.54.1 Виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів
D K 29.54.2 Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів
D K 29.55 Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону
D K 29.55.1 Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону
D K 29.55.2 Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для виробництва паперу та картону
D K 29.56 Виробництво машин та устатковання спеціального призначення, не віднесених до інших групувань
D K 29.56.1 Виробництво машин та устатковання спеціального призначення, не віднесених до інших групувань
D K 29.56.5 Монтаж машин та устатковання спеціального призначення, не віднесених до інших групувань
D K 29.56.6 Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання спеціального призначення, не віднесених до інших групувань
D K 29.6 Виробництво зброї та боєприпасів
D K 29.60 Виробництво зброї та боєприпасів
D K 29.60.0 Виробництво зброї та боєприпасів
D K 29.7 Виробництво побутових приладів
D K 29.71 Виробництво електричних побутових приладів
D K 29.71.0 Виробництво електричних побутових приладів
D K 29.72 Виробництво неелектричних побутових приладів
D K 29.72.0 Виробництво неелектричних побутових приладів
D L Виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання
D L 30 Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин
D L 30.0 Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин
D L 30.01 Виробництво офісного устатковання
D L 30.01.1 Виробництво офісного устатковання
D L 30.01.2 Монтаж та установлення офісного устатковання
D L 30.02 Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації
D L 30.02.1 Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації
D L 30.02.2 Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації
D L 31 Виробництво електричних машин та устатковання
D L 31.1 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
D L 31.10 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
D L 31.10.1 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
D L 31.10.2 Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів
D L 31.10.3 Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів
D L 31.2 Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури
D L 31.20 Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури
D L 31.20.1 Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури
D L 31.20.2 Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури
D L 31.20.3 Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури
D L 31.3 Виробництво ізольованого проводу та кабелю
D L 31.30 Виробництво ізольованого проводу та кабелю
D L 31.30.0 Виробництво ізольованого проводу та кабелю
D L 31.4 Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів)
D L 31.40 Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів)
D L 31.40.0 Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів)
D L 31.5 Виробництво електричних ламп та освітлювального устатковання
D L 31.50 Виробництво електричних ламп та освітлювального устатковання
D L 31.50.0 Виробництво електричних ламп та освітлювального устатковання
D L 31.6 Виробництво іншого електричного устатковання
D L 31.61 Виробництво електричного устатковання для двигунів і транспортних засобів
D L 31.61.0 Виробництво електричного устатковання для двигунів і транспортних засобів
D L 31.62 Виробництво іншого електричного устатковання, не віднесеного до інших групувань
D L 31.62.1 Виробництво іншого електричного устатковання, не віднесеного до інших групувань
D L 31.62.3 Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устатковання, не віднесеного до інших групувань
D L 31.62.4 Монтаж іншого електричного устатковання, не віднесеного до інших групувань
D L 32 Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку
D L 32.1 Виробництво електро- та радіокомпонентів
D L 32.10 Виробництво електро- та радіокомпонентів
D L 32.10.0 Виробництво електро- та радіокомпонентів
D L 32.2 Виробництво передавальної апаратури
D L 32.20 Виробництво передавальної апаратури
D L 32.20.1 Виробництво передавальної апаратури
D L 32.20.2 Ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури
D L 32.20.3 Монтаж передавальної апаратури
D L 32.3 Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення
D L 32.30 Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення
D L 32.30.1 Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення
D L 32.30.2 Ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення
D L 32.30.3 Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення
D L 33 Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників
D L 33.1 Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань
D L 33.10 Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань
D L 33.10.1 Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань
D L 33.10.2 Монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань
D L 33.10.3 Ремонт і технічне обcлуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань
D L 33.2 Виробництво контрольно-вимірювальних приладів
D L 33.20 Виробництво контрольно-вимірювальних приладів
D L 33.20.1 Виробництво контрольно-вимірювальних приладів
D L 33.20.2 Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів
D L 33.20.3 Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів
D L 33.3 Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами
D L 33.30 Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами
D L 33.30.0 Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами
D L 33.4 Виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання
D L 33.40 Виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання
D L 33.40.0 Виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання
D L 33.5 Виробництво годинників
D L 33.50 Виробництво годинників
D L 33.50.0 Виробництво годинників
D M Виробництво транспортних засобів та устатковання
D M 34 Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів
D M 34.1 Виробництво автомобілів
D M 34.10 Виробництво автомобілів
D M 34.10.0 Виробництво автомобілів
D M 34.2 Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів
D M 34.20 Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів
D M 34.20.0 Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів
D M 34.3 Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів
D M 34.30 Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів
D M 34.30.0 Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів
D M 35 Виробництво інших транспортних засобів
D M 35.1 Будування та ремонт суден
D M 35.11 Будування та ремонт суден
D M 35.11.0 Будування та ремонт суден
D M 35.12 Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден
D M 35.12.0 Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден
D M 35.2 Виробництво залізничного рухомого складу
D M 35.20 Виробництво залізничного рухомого складу
D M 35.20.1 Виробництво залізничного рухомого складу
D M 35.20.2 Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу
D M 35.3 Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні
D M 35.30 Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні
D M 35.30.0 Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні
D M 35.4 Виробництво мотоциклів та велосипедів
D M 35.41 Виробництво мотоциклів
D M 35.41.0 Виробництво мотоциклів
D M 35.42 Виробництво велосипедів
D M 35.42.0 Виробництво велосипедів
D M 35.43 Виробництво інвалідних колясок
D M 35.43.0 Виробництво інвалідних колясок
D M 35.5 Виробництво інших транспортних засобів, не віднесених до інших групувань
D M 35.50 Виробництво інших транспортних засобів, не віднесених до інших групувань
D M 35.50.0 Виробництво інших транспортних засобів, не віднесених до інших групувань
D N Інші галузі промисловості
D N 36 Виробництво меблів; виробництво іншої продукції
D N 36.1 Виробництво меблів
D N 36.11 Виробництво меблів для сидіння
D N 36.11.0 Виробництво меблів для сидіння
D N 36.12 Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі
D N 36.12.0 Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі
D N 36.13 Виробництво кухонних меблів
D N 36.13.0 Виробництво кухонних меблів
D N 36.14 Виробництво інших меблів
D N 36.14.0 Виробництво інших меблів
D N 36.15 Виробництво матраців
D N 36.15.0 Виробництво матраців
D N 36.2 Виробництво монет та медалей, ювелірних виробів
D N 36.21 Виробництво монет та медалей
D N 36.21.0 Виробництво монет та медалей
D N 36.22 Виробництво ювелірних виробів
D N 36.22.0 Виробництво ювелірних виробів
D N 36.3 Виробництво музичних інструментів
D N 36.30 Виробництво музичних інструментів
D N 36.30.1 Виробництво музичних інструментів
D N 36.30.2 Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів
D N 36.4 Виробництво спортивних товарів
D N 36.40 Виробництво спортивних товарів
D N 36.40.0 Виробництво спортивних товарів
D N 36.5 Виробництво ігор та іграшок
D N 36.50 Виробництво ігор та іграшок
D N 36.50.0 Виробництво ігор та іграшок
D N 36.6 Виробництво іншої продукції
D N 36.61 Виробництво біжутерії
D N 36.61.0 Виробництво біжутерії
D N 36.62 Виробництво мітел та щіток
D N 36.62.0 Виробництво мітел та щіток
D N 36.63 Виробництво іншої продукції, не віднесеної до інших групувань
D N 36.63.0 Виробництво іншої продукції, не віднесеної до інших групувань
D N 37 Оброблення відходів
D N 37.1 Оброблення металевих відходів та брухту
D N 37.10 Оброблення металевих відходів та брухту
D N 37.10.0 Оброблення металевих відходів та брухту
D N 37.2 Оброблення неметалевих відходів та брухту
D N 37.20 Оброблення неметалевих відходів та брухту
D N 37.20.0 Оброблення неметалевих відходів та брухту
 
E Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
E 40 Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води
E 40.1 Виробництво та розподілення електроенергії
E 40.11 Виробництво електроенергії
E 40.11.0 Виробництво електроенергії
E 40.12 Передача електроенергії
E 40.12.0 Передача електроенергії
E 40.13 Розподілення та постачання електроенергії
E 40.13.0 Розподілення та постачання електроенергії
E 40.2 Виробництво та розподілення газу
E 40.21 Виробництво газу
E 40.21.0 Виробництво газу
E 40.22 Розподілення та постачання газу
E 40.22.0 Розподілення та постачання газу
E 40.3 Постачання пари та гарячої води
E 40.30 Постачання пари та гарячої води
E 40.30.0 Постачання пари та гарячої води
E 41 Збирання, очищення та розподілення води
E 41.0 Збирання, очищення та розподілення води
E 41.00 Збирання, очищення та розподілення води
E 41.00.0 Збирання, очищення та розподілення води
 
F Будівництво
F 45 Будівництво
F 45.1 Підготовка будівельних ділянок
F 45.11 Розбирання та знесення будівель; земляні роботи
F 45.11.0 Розбирання та знесення будівель; земляні роботи
F 45.12 Розвідувальне буріння
F 45.12.0 Розвідувальне буріння
F 45.2 Будівництво будівель та споруд
F 45.21 Загальнобудівельні роботи
F 45.21.1 Будівництво будівель
F 45.21.2 Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену
F 45.21.3 Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання
F 45.21.4 Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання
F 45.21.5 Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості
F 45.21.6 Будівництво інших споруд
F 45.21.7 Монтаж та встановлення збірних конструкцій
F 45.22 Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель
F 45.22.0 Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель
F 45.23 Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
F 45.23.0 Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
F 45.24 Будівництво водних споруд
F 45.24.0 Будівництво водних споруд
F 45.25 Інші будівельні роботи
F 45.25.1 Інші спеціалізовані будівельні роботи
F 45.25.4 Монтаж металевих конструкцій
F 45.3 Установлення інженерного устатковання будівель та споруд
F 45.31 Електромонтажні роботи
F 45.31.0 Електромонтажні роботи
F 45.32 Ізоляційні роботи
F 45.32.0 Ізоляційні роботи
F 45.33 Санітарно-технічні роботи
F 45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
F 45.33.2 Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи
F 45.33.3 Газопровідні роботи
F 45.34 Інші монтажні роботи
F 45.34.0 Інші монтажні роботи
F 45.4 Роботи з завершення будівництва
F 45.41 Штукатурні роботи
F 45.41.0 Штукатурні роботи
F 45.42 Столярні та теслярські роботи
F 45.42.0 Столярні та теслярські роботи
F 45.43 Покриття підлог та облицювання стін
F 45.43.0 Покриття підлог та облицювання стін
F 45.44 Малярні роботи та скління
F 45.44.0 Малярні роботи та скління
F 45.45 Інші роботи з завершення будівництва
F 45.45.0 Інші роботи з завершення будівництва
F 45.5 Оренда будівельної техніки з оператором
F 45.50 Оренда будівельної техніки з оператором
F 45.50.0 Оренда будівельної техніки з оператором
 
G Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
G 50 Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
G 50.1 Торгівля автомобілями
G 50.10 Торгівля автомобілями
G 50.10.1 Оптова торгівля автомобілями
G 50.10.2 Роздрібна торгівля автомобілями
G 50.10.3 Посередництво в торгівлі автомобілями
G 50.2 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
G 50.20 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
G 50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
G 50.3 Торгівля автомобільними деталями та приладдям
G 50.30 Торгівля автомобільними деталями та приладдям
G 50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям
G 50.30.2 Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям
G 50.30.3 Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям
G 50.4 Торгівля мотоциклами та їх ремонт
G 50.40 Торгівля мотоциклами та їх ремонт
G 50.40.1 Оптова торгівля мотоциклами
G 50.40.2 Роздрібна торгівля мотоциклами
G 50.40.3 Посередництво в торгівлі мотоциклами
G 50.40.4 Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів
G 50.5 Роздрібна торгівля пальним
G 50.50 Роздрібна торгівля пальним
G 50.50.0 Роздрібна торгівля пальним
G 51 Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
G 51.1 Посередництво в оптовій торгівлі
G 51.11 Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
G 51.11.0 Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
G 51.12 Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами
G 51.12.0 Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами
G 51.13 Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами
G 51.13.0 Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами
G 51.14 Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
G 51.14.0 Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
G 51.15 Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами
G 51.15.0 Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами
G 51.16 Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами
G 51.16.0 Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами
G 51.17 Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
G 51.17.0 Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
G 51.18 Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами
G 51.18.0 Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами
G 51.19 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту
G 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту
G 51.2 Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами
G 51.21 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин
G 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин
G 51.22 Оптова торгівля квітами та іншими рослинами
G 51.22.0 Оптова торгівля квітами та іншими рослинами
G 51.23 Оптова торгівля живими тваринами
G 51.23.0 Оптова торгівля живими тваринами
G 51.24 Оптова торгівля шкурами та шкірою
G 51.24.0 Оптова торгівля шкурами та шкірою
G 51.25 Оптова торгівля необробленим тютюном
G 51.25.0 Оптова торгівля необробленим тютюном
G 51.3 Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
G 51.31 Оптова торгівля фруктами та овочами
G 51.31.0 Оптова торгівля фруктами та овочами
G 51.32 Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами
G 51.32.0 Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами
G 51.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами
G 51.33.0 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами
G 51.34 Оптова торгівля напоями
G 51.34.0 Оптова торгівля напоями
G 51.35 Оптова торгівля тютюновими виробами
G 51.35.0 Оптова торгівля тютюновими виробами
G 51.36 Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами
G 51.36.0 Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами
G 51.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
G 51.37.0 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
G 51.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування
G 51.38.0 Оптова торгівля іншими продуктами харчування
G 51.39 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
G 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
G 51.4 Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами
G 51.41 Оптова торгівля текстильними товарами
G 51.41.0 Оптова торгівля текстильними товарами
G 51.42 Оптова торгівля одягом та взуттям
G 51.42.1 Оптова торгівля одягом
G 51.42.3 Оптова торгівля взуттям
G 51.42.4 Оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу
G 51.43 Оптова торгівля електропобутовими товарами, радіо- і телевізійними товарами
G 51.43.1 Оптова торгівля електропобутовими приладами
G 51.43.2 Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису
G 51.44 Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення
G 51.44.0 Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення
G 51.45 Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами
G 51.45.0 Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами
G 51.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
G 51.46.0 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
G 51.47 Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення
G 51.47.1 Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами
G 51.47.2 Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям
G 51.47.9 Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, не віднесеними до інших групувань
G 51.5 Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами
G 51.51 Оптова торгівля паливом
G 51.51.0 Оптова торгівля паливом
G 51.52 Оптова торгівля металами та металевими рудами
G 51.52.1 Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів
G 51.52.2 Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них
G 51.52.4 Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами
G 51.53 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
G 51.53.1 Оптова торгівля деревиною
G 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами
G 51.53.3 Оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням
G 51.54 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткованням
G 51.54.0 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткованням
G 51.55 Оптова торгівля хімічними продуктами
G 51.55.0 Оптова торгівля хімічними продуктами
G 51.56 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
G 51.56.0 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
G 51.57 Оптова торгівля відходами та брухтом
G 51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом
G 51.8 Оптова торгівля машинами та устаткованням
G 51.81 Оптова торгівля верстатами
G 51.81.0 Оптова торгівля верстатами
G 51.82 Оптова торгівля машинами та устаткованням для добувної промисловості та будівництва
G 51.82.0 Оптова торгівля машинами та устаткованням для добувної промисловості та будівництва
G 51.83 Оптова торгівля машинами та устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
G 51.83.0 Оптова торгівля машинами та устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
G 51.84 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням
G 51.84.0 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням
G 51.85 Оптова торгівля офісною технікою та устаткованням
G 51.85.0 Оптова торгівля офісною технікою та устаткованням
G 51.86 Оптова торгівля електронними компонентами та устаткованням
G 51.86.0 Оптова торгівля електронними компонентами та устаткованням
G 51.87 Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням
G 51.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням
G 51.88 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою
G 51.88.0 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою
G 51.9 Інші види оптової торгівлі
G 51.90 Інші види оптової торгівлі
G 51.90.0 Інші види оптової торгівлі
G 52 Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
G 52.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах
G 52.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
G 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
G 52.12 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту
G 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту
G 52.2 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами
G 52.21 Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю
G 52.21.0 Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю
G 52.22 Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами
G 52.22.0 Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами
G 52.23 Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами
G 52.23.0 Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами
G 52.24 Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами
G 52.24.0 Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами
G 52.25 Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями
G 52.25.0 Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями
G 52.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами
G 52.26.0 Роздрібна торгівля тютюновими виробами
G 52.27 Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах
G 52.27.1 Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями
G 52.27.2 Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами
G 52.3 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами
G 52.31 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами
G 52.31.0 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами
G 52.32 Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами
G 52.32.0 Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами
G 52.33 Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами
G 52.33.0 Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами
G 52.4 Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими товарами
G 52.41 Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами
G 52.41.0 Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами
G 52.42 Роздрібна торгівля одягом
G 52.42.0 Роздрібна торгівля одягом
G 52.43 Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами
G 52.43.0 Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами
G 52.44 Роздрібна торгівля меблями та товарами для дому
G 52.44.1 Роздрібна торгівля меблями
G 52.44.9 Роздрібна торгівля іншими товарами для дому
G 52.45 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою
G 52.45.0 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою
G 52.46 Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом
G 52.46.0 Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом
G 52.47 Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами
G 52.47.0 Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами
G 52.48 Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах іншими непродовольчими товарами
G 52.48.1 Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткованням
G 52.48.2 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами
G 52.48.3 Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткованням
G 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших групувань
G 52.5 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
G 52.50 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
G 52.50.0 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
G 52.6 Роздрібна торгівля поза магазинами
G 52.61 Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі
G 52.61.0 Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі
G 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках
G 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках
G 52.63 Роздрібна торгівля поза магазинами, не віднесена до інших групувань
G 52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, не віднесена до інших групувань
G 52.7 Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
G 52.71 Ремонт взуття та інших виробів зі шкіри
G 52.71.1 Ремонт взуття
G 52.71.2 Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів
G 52.72 Ремонт побутових електричних товарів
G 52.72.1 Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури
G 52.72.2 Ремонт інших побутових електричних товарів
G 52.73 Ремонт годинників та ювелірних виробів
G 52.73.1 Ремонт годинників
G 52.73.2 Ремонт ювелірних виробів
G 52.74 Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку
G 52.74.1 Ремонт і перероблення одягу
G 52.74.9 Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку
 
H Діяльність готелів та ресторанів
H 55 Діяльність готелів та ресторанів
H 55.1 Діяльність готелів
H 55.10 Діяльність готелів
H 55.10.0 Діяльність готелів
H 55.2 Надання інших місць для тимчасового проживання
H 55.21 Надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами
H 55.21.0 Надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами
H 55.22 Надання місць кемпінгами
H 55.22.0 Надання місць кемпінгами
H 55.23 Надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених до інших групувань
H 55.23.0 Надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених до інших групувань
H 55.3 Діяльність ресторанів
H 55.30 Діяльність ресторанів
H 55.30.1 Діяльність ресторанів
H 55.30.2 Діяльність кафе
H 55.4 Діяльність барів
H 55.40 Діяльність барів
H 55.40.0 Діяльність барів
H 55.5 Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі
H 55.51 Діяльність їдалень
H 55.51.0 Діяльність їдалень
H 55.52 Послуги з постачання готової їжі
H 55.52.0 Послуги з постачання готової їжі
 
I Діяльність транспорту та зв'язку
I 60 Діяльність наземного транспорту
I 60.1 Діяльність залізничного транспорту
I 60.10 Діяльність залізничного транспорту
I 60.10.1 Діяльність пасажирського залізничного транспорту
I 60.10.2 Діяльність вантажного залізничного транспорту
I 60.2 Діяльність іншого наземного транспорту
I 60.21 Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту
I 60.21.1 Діяльність автомобільного регулярного транспорту
I 60.21.2 Діяльність регулярного електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг
I 60.22 Діяльність таксі
I 60.22.0 Діяльність таксі
I 60.23 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту
I 60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту
I 60.24 Діяльність автомобільного вантажного транспорту
I 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту
I 60.3 Діяльність трубопровідного транспорту
I 60.30 Діяльність трубопровідного транспорту
I 60.30.1 Транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами
I 60.30.2 Транспортування газу трубопроводами
I 60.30.9 Транспортування іншої продукції трубопроводами
I 61 Діяльність водного транспорту
I 61.1 Діяльність морського транспорту
I 61.10 Діяльність морського транспорту
I 61.10.1 Діяльність морського пасажирського транспорту
I 61.10.2 Діяльність морського вантажного транспорту
I 61.2 Діяльність річкового транспорту
I 61.20 Діяльність річкового транспорту
I 61.20.1 Діяльність рейсового пасажирського річкового транспорту
I 61.20.2 Діяльність вантажного річкового транспорту
I 62 Діяльність авіаційного транспорту
I 62.1 Авіаційні регулярні перевезення
I 62.10 Авіаційні регулярні перевезення
I 62.10.1 Авіаційні регулярні пасажирські перевезення
I 62.10.2 Авіаційні регулярні вантажні перевезення
I 62.2 Авіаційні нерегулярні перевезення
I 62.20 Авіаційні нерегулярні перевезення
I 62.20.1 Авіаційні нерегулярні пасажирські перевезення
I 62.20.2 Авіаційні нерегулярні вантажні перевезення
I 62.3 Діяльність космічного транспорту
I 62.30 Діяльність космічного транспорту
I 62.30.0 Діяльність космічного транспорту
I 63 Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
I 63.1 Транспортне оброблення вантажів; складське господарство
I 63.11 Транспортне оброблення вантажів
I 63.11.0 Транспортне оброблення вантажів
I 63.12 Складське господарство
I 63.12.0 Складське господарство
I 63.2 Функціонування транспортної інфраструктури
I 63.21 Функціонування інфраструктури наземного транспорту
I 63.21.1 Функціонування інфраструктури залізничного транспорту
I 63.21.2 Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту
I 63.22 Функціонування інфраструктури водного транспорту
I 63.22.0 Функціонування інфраструктури водного транспорту
I 63.23 Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту
I 63.23.0 Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту
I 63.3 Послуги з організації подорожувань
I 63.30 Послуги з організації подорожувань
I 63.30.0 Послуги з організації подорожувань
I 63.4 Організація перевезення вантажів
I 63.40 Організація перевезення вантажів
I 63.40.0 Організація перевезення вантажів
I 64 Діяльність пошти та зв'язку
I 64.1 Поштова та кур'єрська діяльність
I 64.11 Діяльність національної пошти
I 64.11.0 Діяльність національної пошти
I 64.12 Кур'єрська діяльність
I 64.12.0 Кур'єрська діяльність
I 64.2 Діяльність зв'язку
I 64.20 Діяльність зв'язку
I 64.20.0 Діяльність зв'язку
 
J Фінансова діяльність
J 65 Грошове та фінансове посередництво
J 65.1 Грошове посередництво
J 65.11 Діяльність центрального банку
J 65.11.0 Діяльність центрального банку
J 65.12 Інше грошове посередництво
J 65.12.0 Інше грошове посередництво
J 65.2 Фінансове посередництво
J 65.21 Фінансовий лізинг
J 65.21.0 Фінансовий лізинг
J 65.22 Надання кредитів
J 65.22.0 Надання кредитів
J 65.23 Інше фінансове посередництво
J 65.23.0 Інше фінансове посередництво
J 66 Страхування
J 66.0 Страхування
J 66.01 Страхування життя та накопичення
J 66.01.0 Страхування життя та накопичення
J 66.02 Недержавне пенсійне забезпечення
J 66.02.0 Недержавне пенсійне забезпечення
J 66.03 Інші послуги у сфері страхування
J 66.03.0 Інші послуги у сфері страхування
J 67 Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування
J 67.1 Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва
J 67.11 Управління фінансовими ринками
J 67.11.0 Управління фінансовими ринками
J 67.12 Біржові операції з фондовими цінностями
J 67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями
J 67.13 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва
J 67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва
J 67.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
J 67.20 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
J 67.20.0 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
 
K Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
K 70 Операції з нерухомим майном
K 70.1 Операції з власним нерухомим майном
K 70.11 Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду
K 70.11.0 Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду
K 70.12 Купівля та продаж власного нерухомого майна
K 70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна
K 70.2 Здавання в оренду власного нерухомого майна
K 70.20 Здавання в оренду власного нерухомого майна
K 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна
K 70.3 Операції з нерухомістю для третіх осіб
K 70.31 Діяльність агентств нерухомості
K 70.31.0 Діяльність агентств нерухомості
K 70.32 Управління нерухомим майном
K 70.32.0 Управління нерухомим майном
K 71 Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
K 71.1 Оренда автомобілів
K 71.10 Оренда автомобілів
K 71.10.0 Оренда автомобілів
K 71.2 Оренда інших наземних транспортних засобів та устатковання
K 71.21 Оренда інших наземних транспортних засобів та устатковання
K 71.21.0 Оренда інших наземних транспортних засобів та устатковання
K 71.22 Оренда водних транспортних засобів та устатковання
K 71.22.0 Оренда водних транспортних засобів та устатковання
K 71.23 Оренда повітряних транспортних засобів та устатковання
K 71.23.0 Оренда повітряних транспортних засобів та устатковання
K 71.3 Оренда інших машин та устатковання
K 71.31 Оренда сільськогосподарських машин та устатковання
K 71.31.0 Оренда сільськогосподарських машин та устатковання
K 71.32 Оренда будівельних машин та устатковання
K 71.32.0 Оренда будівельних машин та устатковання
K 71.33 Оренда офісних машин та устатковання, включаючи обчислювальну техніку
K 71.33.0 Оренда офісних машин та устатковання, включаючи обчислювальну техніку
K 71.34 Оренда інших машин та устатковання
K 71.34.0 Оренда інших машин та устатковання
K 71.4 Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку
K 71.40 Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку
K 71.40.0 Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку
K 72 Діяльність у сфері інформатизації
K 72.1 Консультування з питань інформатизації
K 72.10 Консультування з питань інформатизації
K 72.10.0 Консультування з питань інформатизації
K 72.2 Розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері
K 72.21 Розроблення стандартного програмного забезпечення
K 72.21.0 Розроблення стандартного програмного забезпечення
K 72.22 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення
K 72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення
K 72.3 Оброблення даних
K 72.30 Оброблення даних
K 72.30.0 Оброблення даних
K 72.4 Діяльність, пов'язана з банками даних
K 72.40 Діяльність, пов'язана з банками даних
K 72.40.0 Діяльність, пов'язана з банками даних
K 72.5 Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки
K 72.50 Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки
K 72.50.1 Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки
K 72.50.2 Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки
K 72.6 Інша діяльність у сфері інформатизації
K 72.60 Інша діяльність у сфері інформатизації
K 72.60.0 Інша діяльність у сфері інформатизації
K 73 Дослідження і розробки
K 73.1 Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук
K 73.10 Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук
K 73.10.1 Дослідження і розробки в галузі природничих наук
K 73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук
K 73.2 Дослідження і розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук
K 73.20 Дослідження і розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук
K 73.20.1 Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук
K 73.20.2 Дослідження і розробки в галузі суспільних наук
K 74 Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям
K 74.1 Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління
K 74.11 Діяльність у сфері права
K 74.11.1 Адвокатська діяльність
K 74.11.2 Нотаріальна та інша юридична діяльність
K 74.12 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
K 74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
K 74.13 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки
K 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки
K 74.14 Консультування з питань комерційної діяльності та управління
K 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління
K 74.15 Управління підприємствами
K 74.15.0 Управління підприємствами
K 74.2 Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії
K 74.20 Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії
K 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу
K 74.20.2 Діяльність у сфері геології та геологорозвідування
K 74.20.3 Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології
K 74.3 Технічні випробування та дослідження
K 74.30 Технічні випробування та дослідження
K 74.30.0 Технічні випробування та дослідження
K 74.4 Рекламна діяльність
K 74.40 Рекламна діяльність
K 74.40.0 Рекламна діяльність
K 74.5 Підбір та забезпечення персоналом
K 74.50 Підбір та забезпечення персоналом
K 74.50.0 Підбір та забезпечення персоналом
K 74.6 Проведення розслідувань та забезпечення безпеки
K 74.60 Проведення розслідувань та забезпечення безпеки
K 74.60.0 Проведення розслідувань та забезпечення безпеки
K 74.7 Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів
K 74.70 Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів
K 74.70.0 Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів
K 74.8 Надання різних послуг споживачам
K 74.81 Діяльність у сфері фотографії
K 74.81.0 Діяльність у сфері фотографії
K 74.82 Пакування
K 74.82.0 Пакування
K 74.85 Надання секретарських послуг та послуг з перекладу
K 74.85.0 Надання секретарських послуг та послуг з перекладу
K 74.86 Діяльність телефонних центрів
K 74.86.0 Діяльність телефонних центрів
K 74.87 Надання інших комерційних послуг
K 74.87.0 Надання інших комерційних послуг
 
L Державне управління
L 75 Державне управління
L 75.1 Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління
L 75.11 Державне управління загального характеру
L 75.11.1 Управління загального характеру на державному рівні
L 75.11.2 Управління на рівні державної автономії
L 75.11.3 Управління на рівні областей та міст Києва та Севастополя
L 75.11.4 Управління на рівні районів, міст, районів у містах
L 75.11.5 Управління на рівні сіл та селищ
L 75.11.6 Управління у сферах фінансової та податкової діяльності
L 75.11.7 Діяльність у сфері статистики та соціології
L 75.12 Управління в соціальній сфері
L 75.12.0 Управління в соціальній сфері
L 75.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
L 75.13.0 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
L 75.14 Допоміжна діяльність у сфері державного управління
L 75.14.0 Допоміжна діяльність у сфері державного управління
L 75.2 Надання державних послуг суспільству в цілому
L 75.21 Міжнародна діяльність
L 75.21.0 Міжнародна діяльність
L 75.22 Діяльність у сфері оборони
L 75.22.0 Діяльність у сфері оборони
L 75.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя
L 75.23.0 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя
L 75.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки
L 75.24.1 Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки
L 75.24.2 Діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях
L 75.25 Діяльність з пожежної охорони
L 75.25.0 Діяльність з пожежної охорони
L 75.3 Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування
L 75.30 Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування
L 75.30.0 Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування
 
M Освіта
M 80 Освіта
M 80.1 Початкова загальна освіта
M 80.10 Початкова загальна освіта
M 80.10.1 Дошкільна освіта
M 80.10.2 Початкова освіта
M 80.2 Середня освіта
M 80.21 Загальна середня освіта та позашкільна освіта
M 80.21.1 Загальна середня освіта
M 80.21.3 Позашкільна освіта
M 80.22 Професійно-технічна освіта
M 80.22.0 Професійно-технічна освіта
M 80.3 Вища освіта
M 80.30 Вища освіта
M 80.30.0 Вища освіта
M 80.4 Інші види діяльності у сфері освіти
M 80.41 Школи підготування водіїв транспортних засобів
M 80.41.0 Школи підготування водіїв транспортних засобів
M 80.42 Освіта дорослих та інші види освіти
M 80.42.0 Освіта дорослих та інші види освіти
 
N Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
N 85 Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
N 85.1 Діяльність в сфері охорони здоров'я людини
N 85.11 Діяльність лікарняних закладів
N 85.11.1 Діяльність лікарняних закладів
N 85.11.2 Охорона материнства та дитинства
N 85.11.3 Діяльність санаторно-курортних закладів
N 85.12 Медична практика
N 85.12.0 Медична практика
N 85.13 Стоматологічна практика
N 85.13.0 Стоматологічна практика
N 85.14 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини
N 85.14.0 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини
N 85.2 Ветеринарна діяльність
N 85.20 Ветеринарна діяльність
N 85.20.0 Ветеринарна діяльність
N 85.3 Надання соціальної допомоги
N 85.31 Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання
N 85.31.0 Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання
N 85.32 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
N 85.32.1 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
N 85.32.5 Благодійна діяльність
88.88.8 Інформація введена з реєстраційної картки - вид діяльності відсутній
 
O Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
O 90 Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
O 90.0 Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
O 90.01 Збирання і оброблення стічних вод
O 90.01.0 Збирання і оброблення стічних вод
O 90.02 Збирання та знищення інших відходів
O 90.02.0 Збирання та знищення інших відходів
O 90.03 Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності
O 90.03.0 Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності
O 91 Діяльність громадських організацій
O 91.1 Діяльність організацій промисловців та підприємців, професійних організацій
O 91.11 Діяльність організацій промисловців та підприємців
O 91.11.0 Діяльність організацій промисловців та підприємців
O 91.12 Діяльність професійних організацій
O 91.12.0 Діяльність професійних організацій
O 91.2 Діяльність професійних спілок
O 91.20 Діяльність професійних спілок
O 91.20.0 Діяльність професійних спілок
O 91.3 Діяльність інших громадських організацій
O 91.31 Діяльність релігійних організацій
O 91.31.0 Діяльність релігійних організацій
O 91.32 Діяльність політичних організацій
O 91.32.0 Діяльність політичних організацій
O 91.33 Діяльність громадських організацій, не віднесених до інших групувань
O 91.33.0 Діяльність громадських організацій, не віднесених до інших групувань
O 92 Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
O 92.1 Виробництво фільмів
O 92.11 Виробництво фільмів
O 92.11.0 Виробництво фільмів
O 92.12 Розповсюдження фільмів
O 92.12.0 Розповсюдження фільмів
O 92.13 Демонстрація кінофільмів
O 92.13.0 Демонстрація кінофільмів
O 92.2 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення
O 92.20 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення
O 92.20.0 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення
O 92.3 Інша діяльність у сфері культури
O 92.31 Діяльність у сфері мистецтва та літератури
O 92.31.1 Театральна та інша мистецька діяльність
O 92.31.2 Реставраційна діяльність
O 92.32 Діяльність концертних та театральних залів
O 92.32.0 Діяльність концертних та театральних залів
O 92.33 Діяльність ярмарок та атракціонів
O 92.33.0 Діяльність ярмарок та атракціонів
O 92.34 Інша видовищно-розважальна діяльність
O 92.34.0 Інша видовищно-розважальна діяльність
O 92.4 Діяльність інформаційних агентств
O 92.40 Діяльність інформаційних агентств
O 92.40.0 Діяльність інформаційних агентств
O 92.5 Інша діяльність у сфері культури, не віднесена до інших групувань
O 92.51 Діяльність бібліотек та архівів
O 92.51.1 Діяльність бібліотек
O 92.51.2 Діяльність архівів
O 92.52 Діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель
O 92.52.0 Діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель
O 92.53 Діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників
O 92.53.0 Діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників
O 92.6 Діяльність у сфері спорту
O 92.61 Діяльність спортивних об'єктів
O 92.61.0 Діяльність спортивних об'єктів
O 92.62 Інша діяльність у сфері спорту
O 92.62.0 Інша діяльність у сфері спорту
O 92.7 Діяльність у сфері відпочинку та розваг
O 92.71 Діяльність з організації азартних ігор
O 92.71.0 Діяльність з організації азартних ігор
O 92.72 Інші види рекреаційної діяльності
O 92.72.0 Інші види рекреаційної діяльності
O 93 Надання індивідуальних послуг
O 93.0 Надання індивідуальних послуг
O 93.01 Прання, хімчистка та фарбування
O 93.01.1 Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
O 93.01.2 Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів
O 93.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси
O 93.02.0 Надання послуг перукарнями та салонами краси
O 93.03 Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг
O 93.03.0 Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг
O 93.04 Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту
O 93.04.0 Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту
O 93.05 Надання інших індивідуальних послуг
O 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг
 
P Діяльність домашніх господарств
P 95 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги
P 95.0 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги
P 95.00 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги
P 95.00.0 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги
P 96 Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання
P 96.0 Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання
P 96.00 Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання
P 96.00.0 Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання
P 97 Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання
P 97.0 Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання
P 97.00 Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання
P 97.00.0 Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання
 
Q Діяльність екстериторіальних організацій
Q 99 Діяльність екстериторіальних організацій
Q 99.0 Діяльність екстериторіальних організацій
Q 99.00 Діяльність екстериторіальних організацій
Q 99.00.0 Діяльність екстериторіальних організацій

если вы считаете это объявление полезным нажмите

Логин
Пароль
Забыл пароль
Регистрация

Помощь в работе с сайтом »»

А ВЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НАШИМИ НОВЫМИ СЕРВИСАМИ?

ВЫ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ САЙТ ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ БЕСПЛАТНО?

НАЙТИ РАБОТУ ПРОСТО!!!

НЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ? ПРОДАВАЙ У НАС!!!Copyright © 2007 globalmarket.com.ua
Создание сайта. Киев.

О проекте     Обратная связь     Помощь Предприятия Киева Классификация КВЕД
Выполнено за 0,058580